Ozonaggregat för luftrenare mögel. Sanera mögel med ozon.

Så blir du av med mögellukt

Ozonaggregat för luftrenare mögel. Sanera mögel med ozon.

Så blir du av med mögel i hus, källare och badrum

Mögel och fuktskador är ett vanligt förekommande problem i villor och fritidshus. Har du problem mögel, fukt eller allmänt unken luft i ditt hem? Då är det hög tid att du gör någonting åt saken. Mögelsporer i inandningsluften är nämligen inte bara obehagligt, det är ofta rent hälsovådligt. Vissa sorters mögel är rentav cancerogena, alltså cancerframkallande. Alldeles oavsett är mögel inte något du vill ha där du, familjen och eventuella husdjur vistas.

Fukten är fixad men lukten dröjer sig kvar

Är problemet fixat men den dåliga lukten dröjer sig kvar trots ihärdiga saneringsåtgärder? Då kan du behöva sanera med ozonaggregat. Mögelsporer, bakterier och andra partiklar som uppstår vid fukskador eller på grund av dålig ventilation har en tendens att både sprida sig och sätta sig ordentligt i tapeter, trädetaljer och textilier. Särskilt dålig lukt från mögel är svår att ta bort, eftersom mögel och mögelsporer är levande organismer som inte bara luktar förfärligt, de förökar sig också.

Ozon är en variant av helt vanligt syre, aktivt syre om vi ska vara noga. Ozon är därför särskilt bra på att oxidera och brytas ner organiska material. Det innebär att luftrenare och framför allt saningeringsaggregat med ozon som vi använder oss av är ett mycket effektivt vapen mot mögelorganismer och annat som ger upphov till dålig lukt. Med hjälp av en ozonbehandling kan du relativt snabbt komma till rätta med unken luft i källare, badrum, sommarstugor och andra utrymmen där risken för mögelansamlingar är särskilt stor.

För mera information om hur du tar bort lukter från mögel med ozongenerator. Samt personlig information om hur du i detalj sanerar baserad på ditt boendes typ och storlek. Ring ozonstockholm på
08-400 127 34

chat banner