articlebanner

Är en ozongenerator farlig att använda?

Hur du hanterar ozongeneratorn korrekt

Ozon är starkt oxiderande och kan slita på bland annat vissa typer av metaller, gummi och tunna tyger. Under tiden ozonet är aktivt är det även hälsovådligt för människor, djur och växter.  
När du nu blivit varnad för riskerna kan vi lugna dig med att  OzonStockholm hyrt ut och sålt aggregat till tusentals kunder, och ännu inte haft någon kund som fått allvarliga skador av saneringen. 
 
Varför OzonStockholm?
Vår produktion av ozongeneratorer hart fokus på säkerhet ur en annan synvinkel. En ozongenerator måste stå oövervakad i timmar och den alstrar stark ström för att skapa ozon. Detta kräver högsta möjliga elsäkerhet och kvalitet på komponenterna i aggregatet. Det har våra generatorer. Vi har sett direktimporterade aggregat från Kina med förfalskade CE-certifikat som vi aldrig själva skulle våga ha i våra egna hus. Våra generatorer har inte s.k. oscillerande intervaller. För det finns ingen vetenskaplig forskning som visar att oscillerande intervaller i generatorn är bättre än dem vi har. Man vet ännu inte ens om de har samma sanerande verkan som våra generatorer eller om de med oscillerande intervall sliter mindre på material. Påståendet om att man genom att ha större plattor får mindre biprodukter finns det heller inga belägg för. (99 % av biprodukterna får man när ozonet reagerar med ämnen som finns i det sanerade rummet.) 
Det gäller att sanera korrekt och inte mer än man behöver. Då kan du få ozonets fantastiska hjälp att motverka ovälkomna lukter och samtidigt undvika slitage på material.
 
Ozonets påverkan på material
Genom att sanera korrekt kan du undvika att slita på material. Men du ska hantera ozonsaneringen som du skulle hantera annan grovrengöring med starka kemikalier. (Men ozon är bara syre, så det är mycket bättre för miljön.)
Sanera inte mer än du behöver. Ozonet kan rosta metaller och torka ut gummi. Men detta sker efter VÄLDIGT lång exponering. Om du sanerar några timmar någon gång i månaden får du inga problem med detta. Men skador har uppstått när ozongeneratorer har förväxlats med luftrenare och fått stå på i stort sett dygnet runt, en längre tid.
 
Ozonets påverkan på människor
Ozon är flyktigt och återgår till vanligt syre relativt fort. Vi rekommenderar att vänta minst två timmar innan man går in i rummet man sanerat, för att ozonnivåerna ska sjunka. Men även efter de två timmarna gått, se till att vädra ut ordentligt – det sista ozonet och ev. biprodukter behöver vädras ut. Öppna helst flera fönster så det skapas korsdrag och vädra ut i minst 15 minuter. 
Ozon / aktivt syre luktar starkt och är obehagligt att vara i så det finns ingen risk att man råkar vara kvar i det av misstag. Om en person stannar kvar i ozonet kan det irritera lungvävnaden. Lungvävnaden kan då läcka vätska och skapa lungödem. Särskilt farligt kan detta vara för personer med astma. Så ta den stickande lukten på allvar.
 
De aggregat vi säljer är gjorda för s.k. ”chockbehandling”, dvs. kortare behandling med hög ozonkoncentration, som är det säkraste sättet att använda ozon för att ta bort lukter. Vi rekommenderar inte luftrenare som löpande sprider ut mindre mängder ozon i luften, eftersom detta kan skada lungorna i längden.
Notera att det även finns vissa lukter som inte går att sanera med ozon och som till och med temporärt kan lukta värre efter en ozonbehandling. Se mer information om det i denna artikel.
 
När du sanerar korrekt är ozon en väldigt bra metod att bli av med dålig lukt och mögelsporer. För att du ska kunna sanera korrekt ger vi support på våra maskiner vid köp. Du kan även ringa efteråt om du har frågor eller är osäker:

Känner du någon som kan ha nytta av denna information?
Dela denna artikel!

OS4-10000
10.000mg/h
2495 kr
KÖP
Kapacitet 120 m² LÄS MER
Bästa ozongeneratorn
Utbytbar ozonplatta >4000h
Reglerbar effekt
Obegränsad timer
Se fullständig specifikation
OS2-10000
10.000mg/h
1995 kr
KÖP
Kapacitet 120 m² LÄS MER
Vår bästsäljare
Utbytbar ozonplatta >4000h
Enkel att använda
Timer upp till två timmar
Se fullständig specifikation
OS-5000
5.000mg/h
1295 kr
KÖP
Kapacitet 60 m² LÄS MER
Lägst pris
Utbytbar ozonplatta >4000h
Enkel att använda
Timer upp till två timmar
Se fullständig specifikation

Kontor för uthyrning och inköp

Vårt företag finns på: Bergsrådsvägen 106 i Bagarmossen, Stockholm. Men ställ GPS på Fogdevägen 114 för att komma hit enklast. Vi har den högra dörren med flaggan vid slutet av parkeringen du kommer till. (För mera information om hur du hittar hit klicka här.) Vi har öppet vardagar mellan kl. 09.00 - 17.00. Här kan Du både köpa och hyra ozongeneratorer. Givetvis har vi tid att ge Dig råd och hjälpa Dig med Din sanering vid besöket. Välkomna! Tel. 08-400 127 34

chat banner
KÖP ETT EGET AGGREGAT
Från

1295 kr!