Är ozongenerator farligt?

Hur du hanterar ozongeneratorn korrekt.

Är ozongenerator farligt?

Vad du skall tänka på när du sanerar med ozongenerator.

Ozon är starkt oxiderande och kan ge skador på bland annat vissa typer av metaller, gummi och tunna tyger. Under tiden ozonet är aktivt är det även hälsovådligt för människor, djur och växter.

När du nu blivit varnad om riskerna kan vi lugna dig med att under de åren OzoneStockholm har hyrt ut och sålt aggregat till tusentals kunder har vi inte fått någon kund som har fått några allvarligare skador av saneringe

Men tänk att hantera ozonsaneringen som du skulle hantera en annan grovrengöring med starka kemikaler. (Även om Ozone "bara" är syre så det är mycket bättre för miljön!

Ozonet är också flyktigt så efter en timme eller två är allt aktivt syre dött och du kan vara i din bostad.

Eftersom ozon / aktivt syre sticker i halsen och luktar illa så är det inget man heller kan bli förgiftad av misstag. (Dock ställ ut blomkrukorna.)

De aggregat vi säljer är gjorda för s.k. "chockbehandling" som är det säkraste sättet att använda ozon för att ta bort lukter. D.v.s. kortare behandling med hög ozonkoncentration.

Vi rekommenderar inte luftrenare som löpande sprider ut mindre mängder ozon i andningsluften.

Om du känner dig osäker på hur du skall använda ozongeneratorn säkert i din sanering så ring eller maila oss så hjälper vi dig!

pic