Sanera virus med ozon

Coronaviruset och andra virus dör av ozonbehandling

Idag får Coronaviruset mycket uppmärksamhet. Corona viruset kan leva länge utanför kroppen. Det är ett problem man kan lösa med sanering av ozon.

Tester har visat att coronaviruset kan leva upp till flera dagar utanför kroppen. Vilket innebär att ytor som inte är sanerade kan vara en smittohärd.

Under angreppet av SARS så gjordes forskning på sanera virus på smittade ytor med ozon samt utfördes ozonsaneringar framgångsrikt.

Det genomfördes fler än 17 vetenskapliga studier som visade att ozongas kan förstöra SARS coronavirus.

Virus är små, oberoende partiklar byggda av kristaller och makromolekyler. Till skillnad från bakterier multiplicerar de bara inom värdcellen. Ozon förstör virus genom att diffundera genom proteinbeläggningar i nukleinsyrakärnan, vilket resulterar i skada på viralt RNA. Vid högre koncentrationer förstör ozon kapsiden eller det yttre proteinskalet genom oxidation.

Efter 30 sek exponering av ozon skadades virusets RNA. 99 % av virusen inaktiveras och skada uppstod på deras höljes proteiner vilket gör att viruset inte kan sätta sig på normala celler. Mera info.  För att ozon skall döda virus och baketerier kräver det att ozonkoncentrationen är tillräkligt hög. Olika virus och bakterier klarar en viss mängd ozon i luften men så fort koncentrationen går över gränsvärdet så dör i stort sett alla virus och bakterier under relativt kort tid. Dessa ozonkoncetrationer är lätt uppnåliga  för de flesta virus och bakterier med våra maskiner i normalstora rum. (Det finns idag dock inget klar studie om vart dessa värden ligger för 2019-nCoV-Coronaviruset.)

Det har visat sig att ozon dödar SARS-Corona virus och eftersom strukturen för det nya 2019-nCoV-Coronaviruset är nästan identiskt med SARS-Coronaviruset är det relativt säkert att säga, att det också kommer att fungera på det "nya" Coronaviruset. Men det måste vara noterat att det ännu inte finns några studier förutom en som pågår nu i Kina vid Institute of Virology In Hubei med avseende på detta. Studiens framsteg har visat att den fungerar och studien bör avslutas inom en snart framtid och kommer publiceras officiellt i tidskriften Virology.

Mer läsning:
https://www.thailandmedical.news/news/ozone-can-be-used-to-destroy-the-new-coronavirus-and-disinfect-areas
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01919510902747969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92445/
https://sportsozone.com/files/3414/4121/2543/How_Ozone_Affects_Bacteria.pdf

chat banner
KÖP ETT EGET AGGREGAT
Från

1495 kr!