Ozongenerator

Vad är en ozongenerator och hur fungerar de?

Ozongeneratorer har använts för luktneutralisering och sanering sedan början av 1900 talet så det är en väl beprövad teknik. Ozonet kan användas både för sanering av vatten och luft.

Hur ozon skapas i ozongeneratorer

Vanligaste sättet att skapa ozon i en ozongenerator är genom genom elektriska urladdningar s.k. koronaurladdningar. Dessa uppstår när styrkan hos det elektriska fältet runt en ledare är tillräckligt hög för att bilda ett ledande område, men inte tillräckligt högt för att orsaka elektrisk nedbrytning eller båge till föremål i närheten. Det ses ofta som en blåaktig (eller annan färg) glöd i luften intill metalledare som bär höga spänningar. https://en.wikipedia.org/wiki/Corona discharge Vid en koronaurladdning omvandlas syret i urladdningen till ozon (aktivt syre). Ett alternativt sätt är att byta ut koronafältet mot UV ljus som ger samma effekt om ej lika stark.

Grundstruktur för en ozongenerator med koronaurladdning.

Normalt består ozongeneratorn av dessa delar:

  • Filter
  • Fläkt
  • Elektrisk ledare som kan skapa koronafält
  • Eltillförsel med timer

  • Vanlig luft sugs in i ozongeneratorn av fläkten
  • Luften kommer i kontakt med koronaurladdningar och syret i luften blir ozon (aktivt syre.)
  • Ozonet blåses sedan ut från maskinen av fläkten.
Användningsområden

Som nämnt så kan en ozongenerator sanera och döda virus och bakterier. Men privatpersoner i Sverige använder främst ozongeneratorer för att ta bort dåliga lukter och döda mögelsporer. Se mera om detta i våra andra artiklar: https://www.ozonstockholm.se/artiklar.html

Faror

Ozon reagerar med organiska molekyler, vilket gör det effektivt för sanering och luktborttagning. Men det gör även att människor inte skall vistas i det utrymme som saneras. Läs mera här om vad man skall tänka när det gäller ozon: https://www.ozonstockholm.se/farligt.html