articlebanner

Fjern lugt af røg

En ozongenerator kan fjerne lugten af røg fra din bolig.

Måske har du arvet en bolig fra en nær slægtning, der røg indendørs, eller har du købt en bolig, hvor en kæderyger har boet? Vi har arbejdet i branchen længe og har samlet erfaringer, som vi gerne vil dele med dig.

Når du overtager eller skal til at forlade et hjem, hvor nogen har røget i lang tid, er der behov for mange tiltag, for at den skal blive lugtfri. Jo flere tiltag, jo bedre, men også hurtigere virkning får du. En generator, der giver 10.000 mg/time, indgår som en del af istandsættelsen. 

Her, i begyndelsen følger et resume af processen, men længere ned kan du læse mere i detalje om det hele. (Renovering efter brand foretages på samme måde.)

1. Smid de ting og møbler væk, som du ikke ønsker at beholde.
2. Sørg for, at boligen er tom, før du begynder renoveringen, helt umøbleret fungerer bedst.
3. Det er en fordel at begynde med en ozonbehandling, før du starter arbejdet med vægge og gulv. 
4. Afmontere gulve, tapeter og træværk som er ødelagte af røg. Sørg for at anvende beskyttelsesdragt og maske, når du river i materialet. (Trægulve kan ofte slibes, og dermed få lugten væk.)
5. Vask vægge, loft og gulve med et særligt rengøringsmiddel til formålet, indtil den gule nikotineolie ikke udskilles mere. Husk beskyttelsesdragt og maske.
6. Husk at vaske i kroge, i skab og på skabsdørene. Vask også bag og inde i hvidevarer, ligeså i ventilation og alle små steder.
7. Nu er tiden inde til at lave en grundig behandling med ozon, efterfulgt at støvsugning. 
8. Efter dette kan du male med spærrende maling og tapetsere vægge, restaurere med nyt træværk, slibe gulve osv.
9. Hvis du kan mærke røglugt efter et stykke tid, kommer den sandsynligvis fra isolering bag vægge og gulve. Så kan du bruge ozon igen, til korte vedligeholdelsesbehandlinger og dermed fjerne lugten.

1. Smid de ting og møbler væk, som du ikke ønsker at beholde.
Alle porøse materialer, som f.eks. træværk, møbler og tekstiler, absorberer og afgiver nikotin og mange af de andre farlige stoffer som tobaksrygning danner. Derfor er det godt at smide alt det ud, som du ikke ønsker gerne at beholde. Du skal bære maske, når du arbejder med dette, for ikke at indånde de giftige stoffer som findes i og omkring materialet.
Om der er nogle ting, der har en særlig værdi for dig, kan man ofte ozonbehandle disse ting separat i et mindre værelse. Det meste tøj og tekstiler kan behandles. Fine møbler kan muligvis reddes, om man vasker, sliber, laver gentagne ozonbehandlinger og støvsuger materialet om og om igen. 

2. Sørg for, at boligen er tom, helt umøbleret fungerer bedst.
Du kan nemmere gøre rent og ozonbehandle en tom bolig. Rengøring af overflader, ozonbehandling, støvsugning, nedrivning af gulv og tapeter og maling/tapetsering vil fungere bedre og være nemmere med en tom bolig. Du kan også køre generatoren flere timer end normalt og bruge en større mængde ozon, uden at få problemer, men ring til os, om du er i tvivl.

3. Fordelagtigt at begynde med en ozonbehandling før du begynder nedrivning
Da cigaretrøg indeholder enormt mange giftstoffer og ¾-dele bliver tilbage i materiale, der absorberer dem, er det en stor fordel at anvende en ozongenerator og gennemføre behandlinger flere gange under processen. En beskrivelse af, hvordan det foregår, findes længere ned i artiklen. Ozonen tager brodden af røglugten før du begynder at nedrive material og gør det nemmere for dig at arbejde videre med projektet. 
I den tid ozonbehandlingen foregår, løsgøres giftige stoffer fra røgen, flygtige stoffer, som ikke skal indåndes. Derfor er det bedst at vente til næste dag, før man går ind i boligen igen og derefter lufter ud i ekstra lang tid.  Du kan med fordel bruge en luftrenser med trækulfilter samtidig med og efter ozonbehandlingen, der renser luften fra disse stoffer. Støvsug bagefter, dette tager også væk mange af de usynlige biprodukter, der opstår vid ozonbehandlingen.

4. Afmontere tapeter, træværk og plasticgulve, som ikke skal blive tilbage
Der findes mange giftige stoffer, der er absorberet i gulve, vægge, lofter og træværk, foruden selve røglugten som man kan mærke tydeligt. Man skønner, at én cigaret alene afgiver 7.900 stoffer og af dem er ca. 50 kræftfremkaldende stoffer. Tidligere talte man meget om ”passiv rygning” (SecondHandSmoke). Nu beskriver mange forskningsrapporter farerne med den passive rygning, der opstår af de stoffer, der siver ud af materiale” (ThirdHandSmoke). Det er således ikke godt for mennesker, at bo i hus eller lejligheder, som ikke er renset for røglugt. Mere at læse om dette:
Det er altså ingen god ide, at prøve at spare penge, ved at lade være med at tapetsere, skifte eller slibe gulve, male med spærrende maling eller skifte træværk ud. Men sørg for at anvende beskyttelsesdragt og maske, når du nedriver alle ting.

5. Vask vægge, loft og gulve med et særligt rengøringsmiddel til formålet
Nikotinen afgiver en olie, der er meget fedtet og har en gul farve. Til at fjerne dette kræves et særligt rengøringsmiddel, og du må ofte vaske flere gange, om og om igen, indtil misfarvningen er væk. Denne grundige rengøring er nødvendig, for at få ny maling til at blive.
Saneringsvirksomheder har beskyttelsedragter og masker, når de arbejder med rengøring og sanering af rygerhjem, så du må sørge for at være beskyttet, når du gør dette selv. Du skal ikke indånde alle de giftige stoffer, der løsgøres ved renoveringen!

6. Husk at vaske i kroge, i skab og på skabsdøre osv.
Affaldsstofferne efter rygning findes overalt, så om du ønsker at bevare skab, skabsdøre og køkkenindretning, skal alt vaskes med særligt rengøringsmiddel. Husk at vaske bag og inde i hvidevarerne. Ventilationsåbninger og rør kræver også vask med særligt rengøringsmiddel. Du skal også vaske og måske endda udskifte håndtag og kontakter.

7. NU er tiden inde til at lave en grundig behandling med ozon, efterfulgt af støvsugning.
Når alt er vasket, skal hele værelset være helt tørt, før du laver en grundig ozonbehandling. Du skal måske bruge en affugter før du begynder med ozonen. Behandlingen fungerer ikke særlig godt i et fugtigt miljø. 

En grundig behandling udføres i hvert værelse, hvor du tilpasser ozonniveauet efter størrelsen på værelset – enten gennem tidsbegrænsning eller ved en ozongenerator, hvor man kan vælge mellem forskellige ozonniveauer. Ingen mennesker eller dyr må være i boligen mens behandlingen foregår, heller ikke i nogle timer efter at den er færdig. Åbn op skabsdøre og klædeskab, så ozonen når ind overalt. Du skal placere ozongeneratoren højt, fordi ozon er en tung gas og spredes bedre på den måde. Behandle i mindst 2 timer pr. 20 kvm, du kan køre generatoren i fire timer, om værelset er helt umøbleret.  Derefter skal du helst vente til næste dag og lufte ordentlig ud i ekstra lang tid. Flyt generatoren til det næste værelse og gentag proceduren. Men husk ikke at placere ozongeneratoren i alt for små arealer, som f.eks. påklædningsværelser eller toiletter. Placer den udenfor det lille værelse, med døren åben, i stedet for. 

Ozonen går i gang med at ødelægge de mange stoffer, der findes i røgen, og det er meget vigtigt at lufte ud, efter behandling og ventetid. Derefter støvsuger du igen. Du kan med fordel anvende en luftrenser med trækulfilter, som også tager fat i de biprodukter, der opstår i forbindelse med behandlingen. 
Smid støvsugerposer efter hver gang du støvsuger, og støvsugerfilter når du er færdig. Om du anvender luftrenser, husk at skifte ud trækulfiltret, efter producentens anvisninger.

8. Male med spærrende maling og tapetsere vægge osv.
Der findes spærrende maling at male loft og vægge med, til at forhindre lagret røglugt og evt. giftstoffer at sive ud af materialet på et senere tidspunkt. Om der er trægulve kan de med fordel slibes og derefter støvsuges grundigt. Hvis mere røglugt bliver løsgjort ifm. slibning, kan man lave yderligere en ozonbehandling, før man behandler med olie eller lak. Du skal lige huske på, at ozonen kan reagere negativt på opløsningsmiddel, lim og maling, så du må behandle før du anvender maling eller lak i boligen. 

9. Vedligeholdelsesbehandling med ozon
Om du har lavet et grundigt arbejde – har gentaget ozonbehandlingerne, har vasket alle overflader, tapetseret, slebet gulve, har ordnet ny indretning, købt nye møbler og malet med spærrende maling – vil det tage et stykke tid, før du kan mærke lugt af røg i din bolig. Men lugten sidder ofte i isolering og ventilationsrør og vil måske alligevel sive frem mellem gulvbræddernen efter et stykke tid. Så kan du lave en vedligeholdelsesbehandling med ozon. 

En vedligeholdelsesbehandling indebærer at man kører generatoren kortere tid centralt, ud over en større del af boligen, og mest der, hvor man kan mærke lugten. Ingen mennesker eller dyr kan opholde sig i boligen, mens en ozonbehandling foregår. (Planter kan flyttes til et andet værelse og stå bag lukket dør.) Du venter altid mindst 2 timer (gerne længere tid) og lufter derefter ordentlig ud. 
Om du ikke har gjort så stort et arbejde, må du regne med at lave mange vedligeholdelsesbehandlinger med ozon. Hvad du end vælger, vil du komme til at have stor nytte af din ozongenerator!

TIPS
Luftrenser med trækulfilter og HEPA filter 
Du kan med fordel bruge en luftrenser med en kombination af trækulfilter og HEPA filter både under og efter hele behandlingsprocessen. Filtrene suger bittesmå partikler til sig, som løsgøres ifm. behandlingen, men også større partikler, støv og lignende. Du skal bare huske på at udskifte filtret ifølge anvisningerne, fordi trækulfilter bliver mættet af ozon og biprodukter, og skal derefter udskiftes. Du må også have en tilstrækkelig stor luftrenser med god luftrømningshastighed, til de lokaler du bruger den i, så rensningen bliver effektiv. 

Hvis du vælger kun at ozonbehandle, og ingen andre aktioner ved rengøringen, må du regne med flere måneders behandlingstid. 

Ring til os på OzonStockholm, om du har brug for mere information:

dots dots
machine_image1
OS4-10000
10.000mg/h
1995 DKK
KØB
checkicon Kapacitet 120 m² Læs mere
checkicon Den bedste ozongenerator
checkicon Udskiftelig ozonplade >4000h
checkicon Regulerbar effekt
checkicon Obegrænset timer
Læs fuldstændige oplysninger
machine_image2
OS2-10000
10.000mg/h
1595 DKK
KØB
checkicon Kapacitet 120 m² Læs mere
checkicon Vores mest populære generator
checkicon Udskiftelig ozonplade >4000h
checkicon Nem at anvende
checkicon Timer op til to timer
Læs fuldstændige oplysninger
machine_image3
OS1-5000
5.000mg/h
1195 DKK
KØB
checkicon Kapacitet 60 m² Læs mere
checkicon Lavest pris
checkicon Udskiftelig ozonplade >4000h
checkicon Nem at anvende
checkicon Timer op til to timer
Læs fuldstændige oplysninger

Andre artikler om ozon inddelt i disse kategorier: Bolig, Rengøring, Røg

Ring til vores dansktalende kundeservice eller send en mail

I mere end 10 år har vi lejet ud og solgt ozongeneratorer i Sverige. Vi har i den sidste tid oplevet efterspørgsel fra Danmark og ønsker at imødekomme vores kunder. Vi har nu dansktalende kundeservice mandag–torsdag  09.00–15.00. Kontoret har åbent til kl. 17.00 alle hverdage, med engelsktalende kundeservice resten af tiden. Vi leverer inden for få dage og giver dig al den opbakning og de råd du har brug for, i forbindelse med din ozonbehandling. Tlf. 89 88 85 55

 

chat banner
KØB DIN EGEN ENHED
Från 1195 kr
Betalingen mislykkedes

Desværre mislykkedes din betaling. Prøv igen. Hvis det ikke fungerer efter endnu et forsøg, kontakt os. Vi vil løse problemet for dig.
Tlf. 89 88 85 55
Du kan også skrive en mail til os, i formularen her nedenfor.

Luk